ضمانت 7 روزه چیپسل

کلیه کالاهای فروشگاه چیپسل تا 7 روز تحت شرایط زیر دارای مهلت بازگشت می باشند: